תקנון האתר

תקנון אתר לימודים לחרדים

אתר לימודים לחרדים מרכז ומנגיש מידע על מסלולי לימוד מתאימים לחרדים, מסוגים שונים.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות:

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן. עליך לקרוא בעיון את התנאים לפני השימוש באתר. השימוש באתר בכל דרך מהווה הסכמה וקבלה של תנאי השימוש.

 התקנון מתייחס לבני שני המינים, ומנוסח לשם הנוחות בלשון זכר.

א. האתר מנוהל על ידי חברת 'ענן המידע בע"מ'.

אחריות על התוכן

 • חברת 'ענן המידע' לא תישא באחריות ביחס לתכני המופיעים באתר, הדיוק והמהימנות של הפרטים, ולא תישא באחריות לכל נזק, עגמת נפש, הפסד וכל תוצאה אחרת, כולם באופן ישיר או עקיף, ואשר יגרמו לגולש.

 • השימוש באתר וההסתייעות במידע שבו היא על אחריות הגולש בלבד. האתר משמש לעזר ולנוחות, אך על הגולש לוודא את הדיוק והמיהמנות של כל פרט בעל משמעות עבורו, כולל חישובי סכומים, מועדים, כתובות וכל פרט אחר.

 • המידע באתר לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג, אין בהופעתו באתר ערובה לנכונותו, והוא משקף רק ניסיון לסייע ולהנגיש מידע. האתר מצהיר שייתכנו בו חוסרים, טעויות ומידע שגוי.

 • אין להשתמש למטרה מסחרית במידע שבאתר, ואין להעבירו לגורם שלישי.

 • האתר איננו מתחייב להיות מעודכן ומדויק בכל עת. האתר מעוניין לספק מידע מהימן ומעודכן, אך אינו מתחייב לדיוק ולעדכון בשום אופן.

 • המשתמש מודע לכך שהמידע באתר עשוי להיות חלקי, שגוי, חסר או מטעה. עליו האחריות לוודא כל פרט מידע חשוב. כן מודע המשתמש לכך שהאתר מתעדכן ומשתנה מעת לעת.

 • בכל פרט מידע חשוב יש לברר מול המוסד הרלוונטי, ואין להסתמך כלל על המופיע באתר. האתר משמש ככלי עזר בלבד.

 • הופעתו של מסלול או מוסד באתר איננו מהווה עדות על איכותו, מהימנותו, ואיננו המלצה מכל סוג עליו. לאתר לא תהיה כל אחריות על הטעיה, טעות, או נזק שייגרם לגולש מהתקשרות עם מוסד או כל גורם שהוא בעבות השימוש באתר.

ב. נזקים

האתר ומפעיליו אינם אחראים לשום נזק, תקלה או הפסד שייגרם בשל השימוש באתר והתוכן המפורסם בו.

ג. שירות פניה למוסדות

 • האתר איננו מתחייב, בשום מקרה, לענות לפניות ולחזור למשאירים פרטים, וכן איננו מתחייב להעביר פרטים למוסדות ולגופים המתפרסמים בו. כלים אלו המוצעים באתר הם בגדר אפשרות בלבד, ואין האתר מתחייב לעמוד בכל הפניות ולהעביר את כולן בוודאות.

 • המשתמש מעיד כי קרא את התקנון והוא משתמש באתר בכפוף לנאמר בו.

 • שימוש פסול, מזיק או שימוש אחר שנושא בחובו אחריות לנזקים, הינו על אחריות המשתמש בלבד, ואין לאתר כל אחריות על מקרים אלו.

 • המשתמש המשאיר את פרטיו באתר, מסכים לקבל פניות מטעם האתר ומפעיליו, וכן גורמים אחרים שאליהם תועבר הפניה, כולל מוסדות וגופים מסחריים ואחרים. הפניות תועברנה לשיקול דעת הפונים באחת או יותר מדרכי ההתקשרות שימסור הגולש.

שיפוי נזקים

 • הגולש מתחייב לשפות את האתר ומפעיליו בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם להם בעקבות שימוש שלא בתום לב, שימוש שאינו הגון, שימוש זדוני או שימוש לא זהיר באתר.

זכויות יוצרים

 • הזכות לנהל את העאתר, להוסיף ולגרוע ולשנות תכנים בו, מסורה לחברה המפעילה את האתר בלבד.

 • זכויות היוצרים בכל המידע שבאתר, כולל מידע גרפי, תמונות, קבצים, פילוחים, שיטות עבודה, וכל מידע ותוכן אחר, שייכים לחברה מפעילת האתר, ולכותבי התוכן או יוצריו, לפי העניין.

 • אין להעתיק, לשנות, לשכפל, להוסיף, למחוק, לשנות להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי, להעביר לצד שלישי, לשמור באופן אלקרטואני או אחר, כל מידע או חומר שמצוי באתר ללא אישור מפורש בכתב ומראש, של בעלי הזכויות.

מדיניות הפרטיות

 • השימוש באתר, כולל השארת פרטים ופניות, מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר.

 • שליחת טופס מהווה הסכמה לשימוש במידע שתמסור לגורמים הלרוונטיים.

 • הגולש מאשר ומסכים כי המידע שימסור לצורך יצירת קשר נמסר מרצונו ובהסכמתו, לרבות כל פרטי ההתקשרות, תחומי עניין, וכל מידע רלוונטי אחר. ידוע לו שהמידע יישמר במאגרי המידע של מפעיל האתר או מי מטעמו. כן ידוע לו שהאתר ומפעיליו יעשו שימוש במידע שנמסר על ידו ושנאסף על ידם, הן לצורך יצירת קשר עם המשתמש, הן לצורך יצירת קשר על ידי המוסדות או הגופים האחרים, הן לצורך שיפור השירות באתר, הן לצורך למידת מפעילי האתר על הגולשים והעדפותיהם. מפעילי האתר יורשות לעבד לנתח ולפלח את המידע שיישמר בידם.

 • מפעילי האתר יורשו להעביר את המידע שבידם לגופים שלישיים רלוונטיים, אשר יעשו במידע שימוש לפי מטרות מסירת המידע באתר, והמטרות שצוינו כמטרות אפשריות לשימוש על ידי האתר, במדיניות הפרטיות.

 • הגולש מסכים לקבל הודעות מהחברה ומפעילי האתר, בכל אמצעי תקשורת, כולל הודעות SMS, מסרונים בוואצאפ ובשירותים אחרים, הודעות דואר אלקטרוני, חיוג לרבות חיוג אוטומטי ועוד. ההודעות עשויות לכלול דברי פרסומת, בהתאם ובהקשר למידע המבוקש על ידי הגולש.הגולש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת, כאמור בחוק.

 • הגולש מאשר כי הוא מעוניין שהחברה או מפעילי האתר ייצרו עימו קשר בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן, וכי הוא נותן את הסכמתו לפניות שיווקיות מהחברה או מי מטעמה, או מוסדות ארלוונטיים המופיעים באתר. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת בהודעה לחברה, כאמור בחוק.

 • פניה אל מוסדות הלימוד באמצעות האתר כוללת דרישה למסירת מידע אישי על הגולש, פרטי תקשורת ופרטים מזהים ועוד. הגולש אינו מחויב למסור מידע כזה, אולם אי מסירת המידע עשויה שלא לאפשר לקבל את שירות התקשורת המבוקש. האתר ומפעיליו לא יישאו בכל אחריות לשימוש שיעשו הצדדים השלישיים במידע שיימסר להם על ידי הגולש.

 • האתר ומפעיליו רשאים לעשות כל שימוש במידע שימסור הגולש, לצורך מתן השירות המבוקש עבורו. האתר ומפעיליו יהיו רשאים להעביר את המידע לצד שלישי רלוונטי, כולל חברת תפעול, פיתוח, ושיפור מאגר הנתונים והאתר. האתר ומפעיליו יהיו רשאים לעשת במידע שימוש כדי לפנות לגולש בכל אחד מאופני ההתקשרות שהוא ציין, להציע לו מוצרים ושירותים והיא רשאית גם להעביר את מהידע לגורמים שלישיים כדי שיציעו לגולש שירותים או מוצרים רלוונטיחם.

 • הגולש רשאי לפנות ולבקש הפסקת הפניות אליו בכתובת המייל -.limudimle@gmail.com

 • האתר ומפעיליו יוכלו בנוסף לכל האמור לעיל, למסור מידע אישי שמסר אודות הגולש, לצד שלישי, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם האתר או מפעיליו יעמדו בפני איום משפטי בגין פעולות שביצע הגולש, אם יינתן צו שיפוטי המורה לה לעשות כן, אם תתקבל אצל האתר או מפעיליו תלונה על הפרת כל דין על ידי הגולש, או אם הפר הגולש את תנאי השימוש באתר. במקרים אלו יהיו האתר ומפעיליו רשאים להעביר את המידע לצד שטוען לפגיעה מצד הגולש.

 • האתר ומפעיליו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת, לפי שיקול דעתם.

SPAM (ספאם)

הגולש מתחייב שלא להפיץ, להעביר, להעלות או לאחסן באמצעות האתר והכלים שבו את אחד או יותר מאלו:

 • תוכן שיש בו הטרדה, השמצה, הסתה או פגיעה.

 • תוכן הכולל וירוס, תוכנה מזיקה וכל כלי מזיק אחר.

 • תוכן בלתי חוקי, או כזה שתכליתו בלתי חוקית.

 • תוכן פוגעני.

 • תכן שיפגע באתר או במשתמשיו, או ברגשותיהם.

 • תוכן מפר זכויות יוצרים.

 • תוכן שיש בו דואר זבל, ספאם, שאיננו מבוקש על ידי הנמען שלו.

הגולש מתחייב למסור אך ורק פרטי אמת בהרשמה ובמסירת מידע באתר.

המשתמש מצהיר שידוע לו שלא יהיה לאתר ולמפעיליו כל אחריות על מידע שיאבד, פניה שלא תיענה, הסתמכות על מידע באתר, מידע שגוי או מטעה באתר, וכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו בשלהגלישה באתר וההסתמכות עליו.

לוגו האתר לימודים לחרדים
מתענינים בפרסום באתר
השאירו פרטים ונחזור אליכם
לוגו האתר לימודים לחרדים
מעוניינים שניצור אתכם קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם
לוגו האתר לימודים לחרדים
מצאתם בעיה באתר ?
דווחו לנו !
הטופס נשלח בהצלחה
תודה שהשארת פרטים
נשתדל לחזור אליך בהקדם
מתעניינים בקורס ?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
לוגו האתר לימודים לחרדים
מתענינים בלימודים מתלבטים מה מתאים לכם?
נשמח לעזור
השאירו פרטים ונחזור אליכם
דילוג לתוכן